"શરીર વજન અનુક્રમ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
બોડી માસ ઈન્ડેક્ષ (BMI) શોધવાની ફોર્મ્યુલા :-
 
બી.એમ.આઈ = ( વજન )/( ઉંચાઈ x ઉંચાઈ )2
 
નોંધ – વજન કિલોગ્રામમાં તથા ઉંચાઈ મિટરમાં લેવાની છે.
Metric BMI Formula
 
BMI = ( Weight in Kilograms) / (( Height in Meters ) x ( Height in Meters ) )
 
BMI Rating
 
 
BMI Rating
૧૮.૫ અથવા ઓછુ ==> ઓછું વજન (Underweight)
(height in meters) x (height in meters) ]
વ્યક્તિ કે જેનું વજન ૯૯.૭૯ કિલોગ્રામ તથા ઉંચાઈ ૧.૯૦૫ મિટર છે તેના બી.એમ.આઈ.ની ગણતરી કરતાં ૨૭.૫ મળે છે જેમકે ............
[ ૯૯.૭૯ કિગ્રા /(૧.૯૦૫ મી x ૧.૯૦૫ મી) ] = ૨૭.૫
(૧.૯૦૫ મી) x (૧.૯૦૫ મી) ] = ૨૭.૫
 
 
• Do not eat processed foods; white sugar, white flower,...
• ધુમ્રપાન કે તમાકુનું સેવન કરવું નહી.
 
 
 
 
High Calorie Foods
 
જો વ્યક્તિનો બોડી માસ ઈન્ડેક્ષ (BMI) 18.5 થી 24.9 ની વચ્ચે હોયતો તેવી વ્યક્તિને આદર્શ વજન વાળી (Normal Weight) વ્યક્તિ કહે છે. રોગ પ્રતિકારક શક્તિ સારી હોય છે અને આવી વ્યક્તિ દિવસભર સ્ફૂર્તીમાં રહે છે.આવી વ્યક્તિઓને લોહીનું દબાણ સામાન્ય રહે છે.ડાયાબિટીસની ફરિયાદ જોવા મળતી નથી..
 
 
 
BMI is between 25 and 29.9 (Overweight)
• Pretzels*
• Vegetable soup and Chicken soup with rice
 
 
 
 
 
૧૦૭

edits