"ગુજરાત વિદ્યાપીઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (સ્ટબને બદલે સબસ્ટબ તરીકે અંકિત કર્યું)
{{delete|સભ્ય=[[User:Chirayu.Chiripal|<span style="text-shadow:0px 0px 5px #FA0,0px 0px 5px #FA0,0px 0px 5px #FA0">ચિરાયુ</span> <span style="text-shadow:0px 0px 5px #0C0,0px 0px 5px #0C0,0px 0px 5px #0C0">ચિરીપાલ</span>]] ([[User_talk:Chirayu.Chiripal|ચર્ચા]]) ૧૯:૪૦, ૧ જૂન ૨૦૧૨ (IST)|કારણ=અપુરતી માહિતી|તારીખ=૦૬-૨૦૧૨}}
 
{{Infobox University
|name = ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
૧,૬૧૮

edits