"ઉના" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

[[es:Una (Guyarat)]]
[[it:Una (Gujarat)]]
sanosari gamm ek nanu gam che pan khubaj saru ane sundar gam che. amara gamm ma ek shayam sarovar talav pan avelu che ....
je amara gamna Mr. Daya bhai Gudrasiya jeve mota builder sath sahkar appi banavvayu che
ane ha te gamne gokuliyu pan kahevama ave che amara gam na sarpanch Mr.Maya bhai katariya hata te khubaj gaam ne love kata hata
 
amara gaam ni school pan khubaj famous che.. tem je teacher che te pan bavv sara che
 
 
 
Mr. Anil kumar Arajan bhai Katariya
To. Sanosari , Ta, Una , Dist Junagadh
Pincode:362565
Mo.9737986457
Email: katariyaanil42@gmail.com
Anonymous user