"તાપી નદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (r2.7.2) (રોબોટ ફેરફાર: ta:தபதி ஆறு)
તાપી નદીનું ઉદગમ સ્થાન બેતુલ જિલ્લાનું મુલતાઇ છે. મુલતાઇ શહેરનું સંસ્કૃત નામ મુળતાપી છે. જેનો અર્થ થાય છે - તાપીનું મુળ.
થાઇલેન્ડમાં આવેલી તાપી નદીનું નામ ભારતની તાપી નદી ઉપરથી ઓગષ્ટ ૧૯૧૫ માં પાડવામાં આવ્યું છે.
eqewqewewe
 
== નદીનો તટ પ્રદેશ અને ઉપનદીઓ ==
Anonymous user