"સુખદેવ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
122.179.140.12 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 254380 પાછો વાળ્યો
નાનું (122.179.140.12 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 254380 પાછો વાળ્યો)
[[લાલા લજપતરાય]] પર અંગ્રેજી સિપાહીઓએ લાઠીઓ વરસાવી અને તે ઇજાઓથી તેમનું મૃત્યુ થયું તેમનો બદલો લેવા માટે સુખદેવે [[શહીદ ભગતસિંહ|ભગતસિંહ]] અને [[રાજગુરુ]] સાથે મળી [[લાહોર]]માં અંગ્રેજ અમલદાર જે.પી.સૌંડર્સ (J.P. Saunders)ની હત્યા કરી, આ ઔતિહાસિક કેસમાં તેમને અંગ્રેજો દ્વારા ફાંસીની સજા કરાઇ,અને [[માર્ચ ૨૩]],૧૯૩૧ નાં રોજ તે ત્રણે વીર ક્રાંતિકારીઓને ફાંસી અપાઇ.
{{સ્ટબ}}
teo khubaj mahan hata.
 
 
૪,૦૨૦

edits