"સુખદેવ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
117.229.67.83 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Harsh4101991 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધ...
નાનું (117.229.67.83 (talk)દ્વારા ફેરફરોને Harsh4101991 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધ...)
'''સુખદેવ થાપર''' ([[પંજાબી ભાષા]]:ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ) ([[મે ૧૫]] ૧૯૦૭ - [[માર્ચ ૨૩]], ૧૯૩૧),
 
 
૨૪

edits