આશ્રમ રોડ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
{{coord|23.036165|72.568935|format=dms|display=title}}
'''આશ્રમ રોડ''' એ [[ભારત]] દેશના [[અમદાવાદ]] શહેરમાં આવેલ મુખ્ય રોડોમાનો એક રોડ છે. આ રોડનો મોટો ભાગ [[સાબરમતી નદી]]ના કિનારાને સમાંતર આવેલો છે. શહેરમાં આવેલી અનેક અગત્યની સંસ્થાઓના કાર્યાલય તથા અનેક સાડીની દુકાનો આ રોડ પર આવેલી છે.
 
<!--
The '''Ashram Road''' is one of the major roads in the city of [[Ahmedabad]] in [[India]]. A major portion of the road runs parallel to the [[Sabarmati River|Sabarmati]]. The road is a major financial hub of the city with the offices of the [[Reserve Bank of India]] and the Income Tax department located on the road. The road is also a tourist destination with the [[Sabarmati Ashram]] and the City Gold multiplex located on the road. Several of the best showrooms for sarees and traditional clothing like Asopalav and Anupam are situated on this road.
-->
આશ્રમ રોડ પર આવેલ અગત્યની ઓફિસ અને સીમાચિહ્ન:
 
૨,૬૮૪

edits