કારતક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(substub)
 
No edit summary
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગનોપંચાગ-વિક્ર્મ સંવત નો પ્રથમ મહિનો છે.
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-શક સંવત નો આઠમો મહિનો છે.
 
{{substub}}
૨૨૦

edits