કારતક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-વિક્ર્મ સંવત નો પ્રથમ મહિનો છે.<br />
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-શક સંવત નો આઠમો મહિનો છે.
 
૨૨૦

edits