વિક્રમ સંવત: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(નવું પાનું : વિક્રમ સંવત એ એક હિંદુ વૈદિક પંચાગનું નામ છે. આ પંચાંગ મુજબ વર્ષ...)
 
No edit summary
વિક્રમ સંવત એ એક હિંદુ વૈદિક પંચાગનું નામ છે. આ પંચાંગ મુજબ વર્ષના બાર મહિનાઓ હોય છે. આ દરેક મહિનાના ત્રીસ દિવસ હોય છે. જે ચંદ્રની કળાને આધાર બનાવી ગણવામાં આવે છે. આ પંચાંગ મુજબ દરેક મહિનાના પંદરમે દિવસે પૂનમ આવે છે, જ્યારે છેલ્લા એટલે કે ત્રીસમા દિવસે અમાસ આવે છે. દરેક મહિનામાં બે પખવાડિયાં હોય છે. વર્ષના મહિનાઓ નીચે મુજબ હોય છે.
હાલ વિક્રમ સંવંતનું ૨૦૬૪મું વર્ષ ચાલે છે. ગ્રેગોરીયન પંચાંગની તારીખ ૨૯મી ઓક્ટોબર ૨૦૦૮થી વિક્રમ સંવંત ૨૦૬૫ના વર્ષની શરુઆત થશે.
આ વિક્રમ સંવંત મુજબ વર્ષના મહિનાઓ નીચે મુજબ હોય છે.
 
*પ્રથમ [[કારતક]] મહિનો
૫૭,૩૩૨

edits