ભાદરવો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(નવું પાનું : આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-વિક્ર્મ સંવતનો અગિયારમો મહિનો છે.<br /> આ હિં...)
 
No edit summary
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-[[વિક્ર્મ સંવત]]નો અગિયારમો મહિનો છે.<br />
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-[[શક સંવત]]નો છઠો મહિનો છે.<br /><br />
વિક્ર્મ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ ત્રીજ : કેવડા ત્રીજ<br />
વિક્ર્મ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ ચોથ : [[ગણેશ ચતુર્થી]]<br />
વિક્ર્મ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ પાંચમ : સામા પાંચમ<br />
વિક્ર્મ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ આઠમ : ધરો આઠમ<br />
વિક્ર્મ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ ચૌદશ : અનંત ચૌદશ<br />
વિક્ર્મ સંવત ભાદરવા સુદ પૂનમ : શ્રાદ્ધ પક્ષ આરંભ<br />
વિક્ર્મ સંવત ભાદરવા વદ અમાસ : શ્રાદ્ધ પક્ષ પૂર્ણ
 
[[Category:વિક્રમ સંવત]]
૨૨૦

edits