કારતક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
નાનુંNo edit summary
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-[[વિક્રમ સંવત]] નો પ્રથમ મહિનો છે.<br />
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-[[શક સંવત]] નો આઠમો મહિનો છે.<br /><br />
કારતક મહિનામાં બેસતું વરસ, ભાઇબીજ, દેવઉઠીઅગિયારસ, દેવદિવાળી જેવા તહેવારો આવે છે.<br />
 
વિક્રમ સંવત કારતક સુદ એકમ : બેસતું વરસ<br />
વિક્રમ સંવત કારતક સુદ બીજ : ભાઇબીજ<br />
વિક્રમ સંવત કારતક સુદ પાંચમ : લાભ પાંચમ<br />
વિક્રમ સંવત કારતક સુદ અગિયારસ : દેવઉઠીઅગિયારસ<br />
વિક્રમ સંવત કારતક સુદ પૂનમ : દેવદિવાળી / ગુરૂનાનક જયંતિ<br />
 
 
[[Category:વિક્રમ સંવત]]
૨૨૦

edits