"દેનપસાર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(નવું પાનું : બાલી કી રાજધાની દેનપસાર નગર હૈ। સ્થાનનિર્ધારણ 8°39′ S 115°13′ E. en:Denpasar)
 
[[Image:Dempasar 200507-1.jpg|thumb|left|]]
 
બાલી કી રાજધાની દેનપસાર નગર હૈ।
 
૧૭

edits