"શ્રેણી:સભ્ય hi" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (નવું પાનું : આ એવા સભ્યોની યાદી છે જેઓ હિન્દી ભાષા જાણે છે)
 
નાનું
આ એવા સભ્યોની યાદી છે જેઓ હિન્દી ભાષા જાણે અને તેમની માતૃભાષા છે.
૨૨૦

edits