"ખરીફ પાક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
ભારતમાં ચોમાસામાં [[વાવણી]] કરવામાં આવતા પાકોને ખરીફ પાક કહેવાય છે. (આ પાકોને ઉનાળું કે ચોમાસુ પાક તરીકે પણ ઓળખાય છે.) ખરીફ પાકનો સમય જૂન-જુલાઇથી ઑક્ટોબર-નવેમ્બર સુધીનો હોય છે.
[[ચિત્ર:US long grain rice.jpg|200px|thumb|left| [[ડાંગર]],]] [[વરીયાળી]], [[દિવેલા]], [[ગુવાર]], [[દેશી કપાસ]], [[નાગલી]], [[કપાસ]], [[મરચી]], [[તલ]], [[જુવાર]], [[સોયાબીન]], [[અડદ]], [[મકાઈ]], [[તુવેર]], [[મગફળી]] ખરીફ પાક છે.
{{સ્ટબ}}
Anonymous user