"ખરીફ પાક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
[[ચિત્ર:Finger millet 3 11-21-02.jpg|thumbnail|280px|left|[[નાગલી]]]]
[[ચિત્ર:CottonPlant.JPG|thumb|250px|[[કપાસ]]]]
[[મગફળમગફળી]],
[[વરીયાળી]], [[દિવેલા]], [[ગુવાર]], [[દેશી કપાસ]], [[મરચી]], [[તલ]], [[જુવાર]], [[સોયાબીન]], [[અડદ]], [[મકાઈ]], [[તુવેર]] ખરીફ પાક છે.
{{સ્ટબ}}
Anonymous user