"ઢાંચો:Expand section" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

fix spacing, set "alt=[icon]" per talk requests
(remove un-needed diagnostic)
(fix spacing, set "alt=[icon]" per talk requests)
| type = notice
| small = {{{small|left}}}
| image = [[Image:Wiki letter w cropped.svg|20px|alt=[icon]]]
| text = This section requires [{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} expansion]{{
#if:{{{1|}}}
| <nowiki> </nowiki> &#32;with: <br /> {{{1}}}
}}.{{
#if:{{{talksection|}}}
| {{#if:{{{small|}}}|<br />|&nbsp#32;}} See the [[{{TALKPAGENAME}}#{{anchorencode:{{{talksection}}}}}|talk page]].
}}
}}<includeonly>{{DMCA|Articles to be expanded|from|{{{date|}}}|All articles to be expanded}}</includeonly><!--{{Expand section}} end--><noinclude>

edit