બર્મા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
No edit summary
== એકમ પદ્ધતિ ==
{{main|બર્મા મેં પ્રચલિત માપન ઇકાઇયાં }}
બર્મા વિશ્વના તે ત્રણ દેશો માં શામિલ છે, જે અન્તર્રાષ્ટ્રીયઆંતરરાષ્ટીય એકમ પદ્ધતિ નો કરતાં ઉપયોગ નથી કરતાં.
 
 
== આ પણ જુઓ ==
૫૧

edits