"ઢાંચો:સહપરિયોજનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

વિકિડેટાની કડી ઉમેરી...
નાનું (ક્રમમાં ફેરફાર કર્યો)
(વિકિડેટાની કડી ઉમેરી...)
| '''[[wikinews:|વિકિસમાચાર]]'''<br />મુક્ત સમાચાર
|-
| align="center" | {{Click || image=WikiversityWikidata-logo.svg | link=vd:Wikiversity:Main Page | width=41px | height=31px }}
| '''[[vWikidata:WikiversityWikidata:Main Pageમુખપૃષ્ઠ|વિકિવિદ્યાલયવિકિડેટા]]'''<br />મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલયજ્ઞાન આધાર
| align="center" | {{Click || image=Commons-logo.svg | link=commons:મુખપૃષ્ઠ | width=31px | height=41px }}
| '''[[commons:મુખપૃષ્ઠ|કૉમન્સ]]'''<br />માધ્યમ સમૂહ
૧૨,૭૪૩

edits