જુનાગઢ સિંચાઇ વિભાગના જળબંધો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું (→‎ચિત્ર ગેલેરી: added more category...)
</gallery>
 
[[શ્રેણી:જુનાગઢજૂનાગઢ જિલ્લો]]
[[શ્રેણી:જળબંધો]]
[[શ્રેણી:જુનાગઢજૂનાગઢ સિંચાઇ વિભાગનાં જળબંધો]]
[[શ્રેણી:સિંચાઇ]]
૪૨,૮૫૦

edits