"વિકિપીડિયા:વિકિપરિયોજના ગ્રામ્ય માહિતીચોકઠાં/પરિયોજના વિકાસ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
 
|-
|૨૧ || [[:શ્રેણી:તાપી જિલ્લો|તાપી]]|| ૫ || ૪૮૮ || ૫ || ૪૮૮ || ૧૦૦% || {{પત્યું}}
|-
|૨૨ || [[:શ્રેણી:મહેસાણા જિલ્લો|મહેસાણા]]|| ૮ || ૫૩૭ || ૮ || ૫૩૭ || ૧૦૦% || {{પત્યું}}
|-
|૨૩ || [[:શ્રેણી:ડાંગ જિલ્લો|ડાંગ]]|| ૧ || ૩૧૨ || ૧ || ૩૧૨ || ૧૦૦% || {{પત્યું}}
|}
 
૨,૬૮૪

edits