મકાઈ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ref added
(ref added)
 
* ઉત્પાદક કટિબંધ - ઉષ્ષ્ણ કટિબંધ |
* તાપમાન - 21૨૫ thiથી 27૩૦ સેં. ગ્રે. |
* વર્ષા - ૬૦ થી ૧૨૦ સેં. મી. |
* જમીન - ચીકણી, દોમ તેમ જ કાંપવાળી જમીન |
* ખાતર - નાઇટ્રોજન, સલ્ફેટ વગેરે |
<ref>https://groups.google.com/forum/#!msg/fdaindia/gZo09ts0oqY/JH_uDR39rK4J હિંદી ભાષામાં એક લેખ (ફકરા નંબર ૫)</ref>
 
== મકાઇ ઉત્પાદનનું વિશ્વ વિતરણ ==
 
* [[મેક્સિકો]]
* [[ભારત]]
 
== સંદર્ભો ==
{{reflist}}
 
== આ પણ જુઓ ==
૫૭,૩૩૦

edits