"મકાઈ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(ગુગલ ગ્રુપના ડિસ્કશન્સનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ ન કરી શકાય...)
[[ચિત્ર:Ab food 06.jpg|thumb|250px|right| મકાઇના દાણા]]
[[ચિત્ર:GreenCorn.JPG|thumb|250px|right| મકાઇના છોડ પર મકાઇ]]
[[ચિત્ર:GEM corn.jpg|thumb|250px|right| વિવિધ જાતની મકાઇના ભુટ્ટાડોડા]]
[[ચિત્ર:Roadside maize vendor in India.jpg|thumb|250px|right| રોડરસ્તા પર મકાઇનામકાઇ ભુટ્ટાડોડાનું વેચાણ (ભારતમાં)]]
[[File:Zea mays fraise MHNT.BOT.2011.18.21.jpg|thumb| લાલ મકાઇ (ફ્રેઇઝ જાત) (''Zea mays "fraise"'')]]
 
'''મકાઇ''' ([[અંગ્રેજી ભાષા|અંગ્રેજી]]: Maize કે Corn) એક મુખ્ય ખાદ્ય [[કૃષિ]] પાક છે, જે જાડાં અનાજ (ધાન્ય)ની શ્રેણીમાં આવે છે. મકાઇને સામાન્ય રીતે દાણા સુકવીને તેનો લોટ દળી રોટલા બનાવી ખવાય છે. આ ઉપરાંત મકાઇના ભુટ્ટાનેડોડાને પણ શેકી અથવા બાફીને ખાવાની રીત પણ ખુબખૂબ જ લોકપ્રિય છે. અમેરિકામાં પાયોનિયર ટાઈમ્સ નામે ઓળખાતાંઓળખાતા ગાળામાં મકાઈનાંમકાઈના લોટના બનેલાં રોટલા અને બ્રેડ લોકોનાંલોકોના રોજના ખોરાકનો ભાગ હતાંહતા. આજે અમેરિકા જેવા વિકસિત દેશો મોટા પ્રમાણમાં થતાંથતા માંસાહાર માટે ઉછેરાતાં પ્રાણીઓ (જેમકે ડુક્કર)નાંના ખોરાક માટે મકાઈનો પણ ઉપયોગ કરે છે.<br /><br /> અંગ્રેજીમાં તે maize કે corn તરીકે ઓળખાય છે.
== મકાઇ ઉત્પાદન માટે જરુરી ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ ==
{| class="wikitable"
 
|-
* ઉત્પાદક કટિબંધ - ઉષ્ષ્ણ કટિબંધ |
|હવામાન || ઉષ્ષ્ણ કટિબંધીય
* તાપમાન - ૨૫ થી ૩૦ સેં. ગ્રે. |
|-
* વર્ષા - ૬૦ થી ૧૨૦ સેં. મી. |
* |તાપમાન - || ૨૫<sup>o</sup> થી ૩૦<sup>o</sup> સેં. ગ્રે. |સેલ્સિયસ
* જમીન - ચીકણી, દોમ તેમ જ કાંપવાળી જમીન |
|-
* ખાતર - નાઇટ્રોજન, સલ્ફેટ વગેરે |
*|વરસાદ વર્ષા -|| ૬૦ થી ૧૨૦ સેંસે. મી. |
 
|-
* |જમીન -|| ચીકણી, દોમ તેમ જ કાંપવાળી જમીન |
|-
* |ખાતર -|| નાઇટ્રોજન, સલ્ફેટ વગેરે |
|}
== મકાઇ ઉત્પાદનનું વિશ્વ વિતરણ ==
 
== આ પણ જુઓ ==
 
* [[રવીરવિ પાક]]
* [[ખરીફ પાક]]
* [[ઊનાળુ પાક]]