"ખરીફ પાક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

અમેરિકન ડાંગરને બદલે ભારતીય ડાંગરનું ચિત્ર
નાનું
(અમેરિકન ડાંગરને બદલે ભારતીય ડાંગરનું ચિત્ર)
ભારતમાં ચોમાસામાં [[વાવણી]] કરવામાં આવતા પાકોને ખરીફ પાક કહેવાય છે. (આ પાકોને ઉનાળું કે ચોમાસુ પાક તરીકે પણ ઓળખાય છે.) ખરીફ પાકનો સમય જૂન-જુલાઇથી ઑક્ટોબર-નવેમ્બર સુધીનો હોય છે.
[[ચિત્ર:USPaddy longWest grain riceBengal.jpg|200px|thumb|left| [[ડાંગર]]]]
 
[[ચિત્ર:Finger millet 3 11-21-02.jpg|thumbnail|280px|left|[[નાગલી]]]]