"ખરીફ પાક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

સ્ટબને બદલે સબસ્ટબ તરીકે અંકિત કર્યું
(અમેરિકન ડાંગરને બદલે ભારતીય ડાંગરનું ચિત્ર)
(સ્ટબને બદલે સબસ્ટબ તરીકે અંકિત કર્યું)
[[ચિત્ર:CottonPlant.JPG|thumb|250px|[[કપાસ]]]]
[[મગફળી]], [[વરિયાળી]], [[દિવેલી|દિવેલા]], [[ગુવાર]], [[કપાસ|દેશી કપાસ]], [[મરચું|મરચાં]], [[તલ]], [[જુવાર]], [[નાગલી]], [[સોયાબીન]], [[અડદ]], [[મકાઇ]], [[તુવેર]], વગેરે ખરીફ પાક છે.
{{સબસ્ટબ}}
{{સ્ટબ}}
 
[[શ્રેણી:ખેતીવિષયક]]