"ઢાંચો:Infobox military installation/doc" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
બોટ : આંતરવિકિ કડીઓ સ્થળાંતર કરી, હવે તે વિકિડેટા ખાતે d:q6219246 પરથી મળશે
(Undid revision 566441194 by Vovchyck (talk))
નાનું (બોટ : આંતરવિકિ કડીઓ સ્થળાંતર કરી, હવે તે વિકિડેટા ખાતે d:q6219246 પરથી મળશે)
|image = [[Image:Edzell Castle.jpg|300px]]
|caption = Edzell Castle and gardens
|map_type = UK Scotland
|map_alt = Located in on the east coast of Scotland, near the center
|map_relief = 1
|latitude = 56.81
|longitude = -2.68
|map_size = 150
|map_caption = Shown within Scotland
|type = Tower house and courtyard
|built = c.1520-1610
<div style="width:300px;background:#dddddd;border: 1px solid black;padding:0.5em 1em 0.5em 1em"><pre>
{{Infobox military installation
| name =
| native_name =
| partof =
| location =
| image =
| caption =
| map_type =
| map_relieflatitude =
| latitudelongitude =
| longitudemap_size =
| map_sizemap_alt =
| map_altmap_caption =
| map_captiontype =
| typecoordinates =
| coord_region =
| coordinates =
| code =
| coord_region =
| built = {{Start date|YYYY}}
| code =
|builder =
| built = {{Start date|YYYY}}
| buildermaterials =
| materialsheight =
| heightused =
| useddemolished =
| demolishedcondition =
| conditionownership =
| ownershipopen_to_public =
| open_to_publiccontrolledby =
| controlledbygarrison =
| current_commander =
| garrison =
|commanders =
| current_commander =
| commandersoccupants =
| occupantsbattles =
| battlesevents =
| eventsimage2 =
| image2caption2 =
| caption2 =
}}
</pre></div>
* '''caption''' &ndash; ''optional'' &ndash; the text to be placed below the image.
* '''map_type''' &ndash; ''optional'' &ndash; the base map to be used for the location map, e.g. "Scotland"; see {{tl|location map}} for more details.
* '''map_relief''' &ndash; ''optional'' &ndash; set to any non-blank value to use a relief map (if available)
* '''latitude''' &ndash; ''optional'' &ndash; latitude for placing the marker on the location map, e.g. "56.81".
* '''longitude''' &ndash; ''optional'' &ndash; longitude for placing the marker on the location map, e.g. "-2.68".
[[Category:WikiProject Military history template instructions|Military installation infobox]]
</noinclude><includeonly>{{#ifeq:{{{noheader|}}}|yes||
[[Category:Buildings and structures infobox templates|Military installationStructure]]
[[Category:Military infobox templates|installationStructure]]
[[Category:Templates with coordinates fields|{{PAGENAME}}]]
[[fr:Modèle:Infobox structure militaire]]
[[ko:틀:군사 건축물 정보]]
}}</includeonly>
૪,૮૩૪

edits