"ઢાંચો:Pp-move/doc" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
બોટ : આંતરવિકિ કડીઓ સ્થળાંતર કરી, હવે તે વિકિડેટા ખાતે d:q14471408 પરથી મળશે
નાનું (બોટ : આંતરવિકિ કડીઓ સ્થળાંતર કરી, હવે તે વિકિડેટા ખાતે d:q7482910 પરથી મળશે)
નાનું (બોટ : આંતરવિકિ કડીઓ સ્થળાંતર કરી, હવે તે વિકિડેટા ખાતે d:q14471408 પરથી મળશે)
 
 
</includeonly>
<noinclude>
[[en:Template:Pp-move/doc]]
[[fa:الگو:Pp-move/توضیحات]]
[[zh:Template:Pp-move/doc]]
</noinclude>
૪,૮૩૪

edits