"વિકિપીડિયા:ટેમ્પ્લેટ સૂચનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
 
 
{{plugh}}
 
* [[Template:આવર્ત કોષ્ટક]]
* [[Template:વિકિપીડિયા ભાષા]]
* [[Template:વિકિપીડિયા બંધૂ પ્રકલ્પ]]
* [[Template:Project]]
* [[Template:1911]]
* [[Template:અંગ્રેજી થી ગુજરાતી]]
* [[Template:Wikipediasister]]
* [[Template:ભારત]]
* [[Template:દાન]]
* [[Template:નિશ્પક્ષતા]]
* [[Template:WikipediaLang]]
* [[Template:ગુજરાતના જીલ્લાઓ ]]
* [[Template:WikipediaTOC]]
* [[Template:All system messages]]
 
[[Category:વિકિપીડિયા મદદ]]
૩,૦૫૫

edits