"તાપી નદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Gubot (talk)દ્વારા ફેરફરોને Vyom25 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
નાનું (Multiple_spellcheck)
નાનું (Gubot (talk)દ્વારા ફેરફરોને Vyom25 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
 
તાપીનો તટ પ્રદેશ ઘણું કરીને [[મહારાષ્ટ્ર]]ના ઉત્તર અને પૂર્વના જિલ્લાઓ જેવા કે [[અમરાવતી]], [[અકોલા]], [[બુલઢાણા]], [[વાસીમ]], [[જલગાવ]], [[ધુળે]], [[નંદુરબાર]] અને [[નાસિક]] માં થઇને
પસાર થાય છે. [[મધ્ય પ્રદેશ]]ના [[બેતુલ]] અને [[બુરહાનપુર]] અને [[ગુજરાત]]ના [[સુરત]] જિલ્લામાંંજિલ્લામાં પણ એનો તટ પ્રદેશ આવેલો છે.
 
{{geo-stub}}