"વિજ્ઞાન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

vigyan manvi mate upyogi che tetluj dur upyogi pan cha vigyan na anek fayda ane gher fayda che
(vigyan manvi mate upyogi che tetluj dur upyogi pan cha vigyan na anek fayda ane gher fayda che)
વજ{{sci-stub}}
[[ચિત્ર:Bohratommodel.png|thumb|307px|[[પરમાણુ]]નું [[બ્હોર પરમાણુ મૉડેલ|બ્હોર મૉડેલ]], [[વિજ્ઞાન નો ઇતિહાસ|વિજ્ઞાન ના ઇતિહાસ]]માં રજુ થયેલા અનેક વાદની જેમ [[પ્રયોગ|પ્રયોગો]] દ્વારા પ્રથમ રજુ અને પાછળથી કઇંક અંશે ખોટું સાબિત થયું હતું.]]'''વિજ્ઞાન''' ના નીચે જણાવ્યા મુજબ વિવિધ અર્થ છે.
* [[વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ]] : જે જ્ઞાનને વર્ગીકૃત કરી સમજવાની પ્રક્રિયા છે.
Anonymous user