જાન્યુઆરી ૧૮: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનુંNo edit summary
નાનુંNo edit summary
 
== અવસાન ==
* ૨૦૧૪ - અમદાવાદમાં [[પ્રાણલાલ પટેલ|પ્રાણલાલભાઇ પટેલ]]નું, અવસાનભારતીય તસવીરકાર. (જ. ૧૯૧૦)
 
== તહેવારો અને ઉજવણીઓ ==
૧૨,૭૪૩

edits