ગરુડ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
પ્રથમ ''બાલ્ડ ઈગલ'' બીજું, ''ગોલ્ડન ઇગલ્સ'' છે, ત્રીજા ''સમુદ્દૃી ઇગલ્સ'' છે.
 
બાલ્ડ ઇગલ
બાલ્ડ ઇગલ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એક રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે
તેઓ જેમ દેખાય છે એક બરફીલા પીંછાવાળા વડા અને સફેદ પૂંછડી છે.
તેઓ માછલી પર તેમના શિકાર ટેલોન્સ પકડે છે.
 
ગોલ્ડન ઇગલ
ગોલ્ડન ઇગલ ઉત્તર અમેરિકાના મેક્સિકોના રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે.
તેઓ તેમના માથા અને ડોક પર હળવા સોનેરી બદામી પ્લમેજ સાથે ડાર્ક બ્રાઉન જેમ દેખાય છે.
તેઓ પણ પરિપક્વ હરણ પર હુમલો કરવા માટે જાણીતા છે
 
સમુદ્રના ઇગલ ખૂબ જ મોટા અને શક્તિશાળી ગરુડ છે.
તેઓ ખૂબ જ મોટા અને શક્તિશાળી ગરુડ છે.
તેઓ ઘેરા પરંતુ નાટકીય રીતે સફેદ પૂંછડી, ખભા, બાકીના વસ્તુઓ અને કપાળ સાથે રંગીન જેમ દેખાય છે.
તેઓ હંમેશા સમુદ્ર ટાપુઓ બેરિંગની, સમુદ્ર નજીક જોવા મળે છે. માત્ર પૂર્વ રશિયા.