"વિકિપીડિયા:પાયાના પાંચ સિદ્ધાંત" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સુરક્ષિત "વિકિપીડિયા:પાયાનાં પાંચ સિદ્ધાંત": નીતિગત લખાણનું પાનું ([બદલો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયે
({{ભાષાંતર}} <noinclude>{{pp-semi-indef}}{{pp-move-indef}} વિકિપીડિયા જે...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 
નાનું (સુરક્ષિત "વિકિપીડિયા:પાયાનાં પાંચ સિદ્ધાંત": નીતિગત લખાણનું પાનું ([બદલો=માત્ર આપમેળે ખાતરી થયે)
૧૨,૭૪૩

edits