"ઉના" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Manthan Oza (talk)દ્વારા ફેરફરોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉ...
નાનું (Manthan Oza (talk)દ્વારા ફેરફરોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉ...)
'''[[ઉના]]''' [[ભારત]] દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા [[ગુજરાત]] રાજ્યના [[જૂનાગઢ જિલ્લો|જૂનાગઢ જિલ્લા]]ના મહત્વના [[:શ્રેણી:ઉના તાલુકો|ઉના તાલુકા]]માં આવેલું નગર છે, જે આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક પણ છે.
 
<!-- See [[Wikipedia:WikiProject Indian cities]] for details -->{{Infobox Indian Jurisdiction |