"ગુજરાત વિદ્યાપીઠ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

અન્ય પાનેથી વિગતોનો સમાવેશ કર્યો..
નાનું (વાક્યો ગોઠવ્યા.)
(અન્ય પાનેથી વિગતોનો સમાવેશ કર્યો..)
{{Infobox University
|name = ગુજરાત વિદ્યાપીઠ <br> ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ
|image =
|established = [[૧૯૨૦]]
|type = [[જાહેર સંસ્થા|, સાર્વજનિક]]
|chancellor = નારાયણભાઈ દેસાઇ
|vice_chancellor= ડો. સુદર્શન આયંગર
|state = [[ગુજરાત]]
|country = [[ભારત]]
|campus = [[શહેરી વિસ્તાર| શહેરી]]
|affiliations = [[યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (ભારત)| યુજીસી]]
|website= [http://www.gujaratvidyapith.org ગુજરાત વિદ્યાપીઠનું અધિકૃત જાળસ્થળ]
}}
'''ગુજરાત વિદ્યાપીઠ''' [[અમદાવાદ]] ના પ્રખ્યાત આશ્રમરોડ પર સ્થિત છે. જેની સ્થાપના [[મહાત્મા ગાંધી]]એ ૧૮ ઓક્ટોબર, ૧૯૨૦માં કરી હતી. જેનીસામાન્ય પેટારીતે શાખાઓગુજરાતની પણજોડણીમાં હ્રસ્વ ઉ નો ઉપયોગ થાય છે. જેમાંપણ ઉચ્ચશિક્ષણનીવિદ્યાપીઠ બેપોતાની મહત્વનીજોડણી શાખાઓગૂજરાત [[ગાંધીનગર]]દીર્ઘ જિલ્લામાં આવેલીવાપરી છે.'''ગૂજરાત જેવિદ્યાપીઠ''' નીચેએમ મુજબકરે છે.<ref>[http://www.gujaratvidyapith.org/index.htm વિદ્યાપીઠની અધિકૃત વેબસાઈટ પરનું લખાણ જુઓ]</ref>
 
આ વિદ્યાલયની પેટા શાખાઓ પણ છે. જેમાં ઉચ્ચશિક્ષણની બે મહત્વની શાખાઓ [[ગાંધીનગર]] જિલ્લામાં આવેલી છે. જે નીચે મુજબ છે.
 
#રાંધેજા
#મહાદેવ દેસાઈ ગ્રામસેવા મહાવિધાલય
#ગ્રામવ્યવસ્થાપન કેન્દ્ર
 
==સંદર્ભો==
{{reflist}}
 
==બાહ્ય કડીઓ==
૧૨,૭૪૩

edits