"સાર્ક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ઇરાન->ઈરાન
નાનું
નાનું (ઇરાન->ઈરાન)
|titlestyle = background:transparent;text-align:left;font-weight:normal;
|title = [[#નિરીક્ષક |૯ નિરીક્ષકો ]]
|{{flagcountry|ઓસ્ટ્રેલિયા}} |{{flagcountry|ચીન}} |{{flagcountry|યુરોપિયન યુનિયન}} |{{flagcountry|ઇરાનઈરાન}} |{{flagcountry|જાપાન}} |{{flagcountry|મોરિશિયસ}} |{{flagcountry|બર્મા|name=બર્મા {{small|(મ્યાનમાર)}}}} |{{flagcountry|દક્ષિણ કોરિયા}} |{{flagcountry|United States}} |<hr/>
}}
|admin_center_type = મુખ્યાલય