રોલા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનુંNo edit summary
| district = વલસાડ
| taluk_names = વલસાડ
| latd = 20.610069705341 |latm = |lats =
| longd= 72.925858963660 |longm= |longs=
| area_total =
| altitude =
| blank_title_4 =
| blank_value_4 =
|સ્થિતિ=યોગ્ય
}}
 
 
આ ગામથી નજીકનું હવાઇમથક દક્ષિણ દિશામાં [[મુંબઇ]] તેમ જ ઉત્તર દિશામાં [[સુરત]] ખાતે આવેલું છે.
{{વલસાડ તાલુકાના ગામ}}
 
{{સ્ટબ}}