ઉદવાડા (તા. પારડી): આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું સાફ-સફાઇ.
નાનુંNo edit summary
લીટી ૫:
| district = વલસાડ
| taluk_names = પારડી
| latd = 20.5 486316 |latm = |lats =
| latNS = N
| longd= 72.9 872225 |longm= |longs=
| longEW = E
| area_total =
લીટી ૨૭:
| blank_title_4 =
| blank_value_4 =
|સ્થિતિ=યોગ્ય
}}
 
Line ૪૦ ⟶ ૪૧:
== બાહ્ય કડીઓ ==
* [http://www.gujarattourism.com/showpage.aspx?contentid=157&webpartid=1118 ગુજરાત પ્રવાસન નિગમના જાળસ્થળ પર ઉદવાડા વિશે માહિતી]
{{પારડી તાલુકાના ગામ}}
 
{{સ્ટબ}}