"ટુકવાડા (તા. પારડી)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
| district = વલસાડ
| taluk_names = પારડી
| latd = 2220.183354421680 |latm = |lats =
| longd= 7072.79936938533 |longm= |longs=
| area_total =
| altitude =
| blank_title_4 =
| blank_value_4 =
|સ્થિતિ=યોગ્ય
}}
 
 
આ ગામથી નજીકનું હવાઇમથક દક્ષિણ દિશામાં [[મુંબઇ]] તેમ જ ઉત્તર દિશામાં [[સુરત]] ખાતે આવેલું છે.
{{પારડી તાલુકાના ગામ}}
 
{{સ્ટબ}}