"ચેલ્સી ફૂટબોલ ક્લબ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
correction
નાનું ({{stub}})
નાનું (correction)
{{Reflist}}
==બાહ્ય લિંક્સ==
{{Commons category|Chelsea F.C.|ચેલ્સિયા ફૂટબોલ ક્લબ}}
* [http://www.chelseafc.com/ ચેલ્સિયા ફૂટબોલ ક્લબના આધિકારિક વેબસાઇટ]
* [https://www.facebook.com/ChelseaFC ચેલ્સિયા ફૂટબોલ ક્લબ ફેસબુક]
૬૮૭

edits