"દિવ્ય ભાસ્કર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
The file Image:Divya_Bhaskar_Logo.gif has been replaced by Image:Divya_Bhaskar_Logo.png by administrator commons:User:GifTagger: ''Replacing GIF by exact PNG duplicate.''. ''Translate me!''
નાનું (વાક્યો સરખાં કર્યા.)
નાનું (The file Image:Divya_Bhaskar_Logo.gif has been replaced by Image:Divya_Bhaskar_Logo.png by administrator commons:User:GifTagger: ''Replacing GIF by exact PNG duplicate.''. ''Translate me!'')
{{માહિતીચોકઠું વર્તમાનપત્ર
| નામ = દિવ્ય ભાસ્કર
| મુદ્રા = [[File:Divya Bhaskar LogoDivya_Bhaskar_Logo.gifpng]]
| ચિત્ર =
| શિર્ષક =
૧,૪૧૯

edits