"વિજ્ઞાન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
* [[વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ]] : જે જ્ઞાનને વર્ગીકૃત કરી સમજવાની પ્રક્રિયા છે.
* ઉપર જણાવેલ પ્રક્રિયા દ્વારા ભેગું કરેલ જ્ઞાન.
વિજ્ઞાન ના ક્ષેત્રોનું મુખ્ય બે પરિમાણ માં [[વર્ગીકરણ]] થઇ શકે છે.
* [[શુદ્ધ વિજ્ઞાન|શુદ્ધ]](નિયમો અને વાદો નું ઘડતર) ની સામે [[વ્યવહારુ વિજ્ઞાન|વ્યવહારુ]](નિયમોનો રોજીંદી જીંદગીમાં માનવની જરૂરિયાતો પૂરી પાડવામાં ઉપયોગ.)
* [[પ્રકૃતિ વિજ્ઞાન|પ્રકૃતિ]](કુદરતમાં જોવા મળતી ઘટનાઓનો અભ્યાસ) ની સામે [[સમાજ વિજ્ઞાન|સમાજ]](મનુષ્યના વર્તન અને સમાજનો અભ્યાસ)
{{Link FA|nl}}
{{Link FA|tr}}
vigyavigyan ekeek avi vstuvastu che jenathi apane mota ma moti samsya dur thai sake javi ke tv jane joye tanathi apanane khabar mademale ane me roshan meye bi eke pote bijali banavano yantra sochaya che

edits