"વિજ્ઞાન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

{{સુધારો}}
નાનું
({{સુધારો}})
{{સુધારો}}
{{sci-stub}}
[[ચિત્ર:Bohratommodel.png|thumb|307px|[[પરમાણુ]]નું [[બ્હોર પરમાણુ મૉડેલ|બ્હોર મૉડેલ]], [[વિજ્ઞાન નો ઇતિહાસ|વિજ્ઞાન ના ઇતિહાસ]]માં રજુ થયેલા અનેક વાદની જેમ [[પ્રયોગ|પ્રયોગો]] દ્વારા પ્રથમ રજુ અને પાછળથી કઇંક અંશે ખોટું સાબિત થયું હતું.]]'''વિજ્ઞાન''' ના નીચે જણાવ્યા મુજબ વિવિધ અર્થ છે.
{{Link FA|nl}}
{{Link FA|tr}}
vigyan ek avi vastu che jenathi apane mota ma moti samsya dur thai sake javi ke tv jane joye tanathi apanane khabar male ane me roshan meye bi eke pote bijali banavano yantra sochaya che
૧૨,૭૪૩

edits