વસતી વધારો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સાફ-સફાઇ.
નાનું (યોગ્ય લેખની શરુઆત. કામ બાકી.)
નાનું (સાફ-સફાઇ.)
[[ચિત્ર:Population_curve.svg|thumb|250px|ઇ.સ. પૂર્વે ૧૦,૦૦૦ થી - ૨૦૦૦ સુધીનો અંદાજીત માનવ વસ્તી વધારો.|link=File:Population_curve.svg]]
 
વૈશ્વિક માનવ વસ્તી વધારો આશરે વર્ષે ૭.૫ કરોડ અથવા ૧.૧% છે. વૈશ્વિક વસ્તી ૧૮૦૦માં ૧ અબજથી વધીને ૨૦૧૨માં ૭ અબજ થઇ છે. આ સદીના અંતમાં વસ્તી વધીને ૧૦ અબજ થઇ જશે તેવો અંદાજ છે.<span class="cx-segment" data-segmentid="17"></span>
 
{| data-cx-weight="291" data-source="18" class="wikitable" id="cx18" style="float: right; clear:right; margin-left: 10px" contenteditable="true"
! colspan="3" id="21" style="background-color: #cfb;" align="center" | વસ્તી<ref name="hesa2011">7. miljardis ihminen, Helsingin Sanomat editor Mr Timo Paukku 5.9.2011 D1</ref>
|- id="23"