"ઢાંચો:સહપરિયોજનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (વિકિવિદ્યાલયની લિંક અને કૉમન્સની ઓળખ સુધારી..)
નાનું
| '''[[mw:|મિડિયાવિકિ]]'''<br />વિકિ સોફ્ટવેર વિકાસ
| align="center" | {{Click || image=Wikiversity-logo-41px.png| link=v:| width=41px | height=31px }}
| '''[[v:Wikiversity:Main Page|વિકિવિદ્યાલય]]'''<br />મુક્ત અભ્યાસ સાહિત્ય અને પ્રવૃતિઓ
|}
૧૨,૭૪૩

edits