"સરદાર પટેલ રીંગ રોડ, અમદાવાદ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
('''સરદાર પટેલ રીંગ-રોડ''' અથવા ટૂંકાક્ષરીમાં '...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 
નાનું
===તબક્કો ૩===
આ તબક્કામાં બીઆરટીએસ સેવા ચાલુ કરવામાં આવશે.
 
{{ઢાંચો:અમદાવાદ શહેર}}
 
==સંદર્ભ==
૯૩૧

edits