"આશ્રમ રોડ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
નાનું
{{coord|23.036165|72.568935|format=dms|display=title}}
'''આશ્રમ રોડ''' એ [[ભારત]] દેશના [[અમદાવાદ]] શહેરમાં આવેલ મુખ્ય રોડોમાનો એક રોડ છે. આ રોડનો મોટો ભાગ [[સાબરમતી નદી]]ના પશ્ચિમ કિનારાને સમાંતર આવેલો છે. શહેરમાં આવેલી અનેક અગત્યની સંસ્થાઓના કાર્યાલય તથા અનેક સાડીની દુકાનો આ રોડ પર આવેલી છે.
 
આશ્રમ રોડ પર આવેલ અગત્યની ઓફિસ અને સીમાચિહ્ન:
૯૩૧

edits