"મે ૮" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નવું પાનું : '''૮ મે'''નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૨૮મો (લિપ વર્ષ
(નવું પાનું : '''૮ મે'''નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૧૨૮મો (લિપ વર્ષ …)
(કોઇ ભેદ નથી)
૧૨,૭૪૩

edits