અશોક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

== કલિંગનુ યુધ્ધ ==
કલિંગનુ યુધ્ધ અશોકના જીવન પરિવર્તન માટે નિર્ણાયક સાબિત થયું. આ યુધ્ધમાં થએલા માનવસંહારે તેનું મન ગ્લાનિ અને વેદનાથી ભરાઇ ગયુ. પછીથી બૌદ્ધ ધર્મથી પ્રભાવિત થઇ તેને બૌદ્ધ ધર્મ અંગિકાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેના પ્રજાવત્સલ કાર્યોને કારણે તે પ્રિયદર્શી તરીકે ઓળખાય છે.
lgjghkj.k./lm/ljklhkjhbjm
 
== બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકરણ ==
Anonymous user