"સભ્યની ચર્ચા:Sarchia Banokay" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Mastiએ સભ્યની ચર્ચા:Sarchia Banokayને સભ્યની ચર્ચા:Serchia પર ખસેડ્યું: Automatically moved page while renaming the user "[[Special:CentralAuth/Sarchia Banokay|Sarchia Banoka...
(Mastiએ સભ્યની ચર્ચા:Sarchia Banokayને સભ્યની ચર્ચા:Serchia પર ખસેડ્યું: Automatically moved page while renaming the user "[[Special:CentralAuth/Sarchia Banokay|Sarchia Banoka...)
 
(કોઇ ભેદ નથી)

edits